برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ بجز دانشجویان ورودی جدید

۰۷ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۱ کد : ۲۲۵۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۹۳
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶، بجز دانشجویان جدیدالورود (جهت رویت زمان دقیق، به پروفایل خود مراجعه نمایید!!)
ردیف شرح تاریخ
۱ مقطع دکتری ۱۳۹۶/۰۶/۱۱> ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۲ مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۶/۰۶/۱۱> ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۳ دانشکده های (علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی و پرستاری - مامایی) مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۵/۱۱/۱۳> ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۴ دانشکده های (فنی مهندسی، علوم پایه و هنر) مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶/۰۶/۱۵> ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
۵ دانشجویان مهمان و انتقالی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۶

انتخاب واحد با تأخیر

۱۳۹۶/۰۶/۲۰> ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

 

کلید واژه ها: واحد اهوازدانشگاه آزاد اسلامیانتخاب واحد


( ۱۷ )