فهرست مجلات معتبر وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۲ کد : ۲۲۵۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۲۹

احتراماً، به پیوست لیست مجلات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل دریافت میباشد.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مجلات معتبرمعاونت تحقیقات و فناوری،دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتیدانشگاه علوم پزشکی ھمداناصول بھداشت روانیاخلاق و تاریخ پزشکی