آزمایشگاه میکروبیولوژی

تعداد بازدید:۲۸۷۵


آزمایشگاه میکروبیولوژی و انگل‌شناسی و ایمونولوژی
مسئول آزمایشگاه: اعظم باقری کار‌شناس مامایی
انجام آزمایش‌های میکرب‌شناسی - کشت میکربی و در محیط کشت‌های مختلف - بررسی لام‌های انگل‌شناسی و ایمونولوژیدر این آزمایشگاه دانشجویان رشته‌های پرستاری و مامایی با سرفصل‌های مربوط به دروس عملی میکرب‌شناسی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی و ویروس‌شناسی و ایمونولوژی آشنا شده و آن‌ها را طی این واحد عملی زیر نظر اساتید مربوطه انجام می‌دهند. دستگاه‌ها و وسایل موجود در آزمایشگاه میکروب‌شناسی شامل میکروسکوپ، انکوباتور، دستگاه تقطیر، فور، هات پلیت، ترازوی دیجیتال، لام‌های میکروبی و انگلی و غیره می‌باشد. این آزمایشگاه مجهز به امکانات سمعی بصری مانند پروژکتور و فلکسی کم می‌باشد. جهت رعایت نکات بهداشتی این محیط بعد از پایان هر جلسه درس عملی توسط لامپ اشعه ماورا بنفش (UV) ضد عفونی می‌شود.

سرفصل آزمایش‌هایی که در این آزمایشگاه انجام می‌شوند عبارتند از: 

■ انواع لام‌های میکروبی

■ انواع لام‌های انگلی

■ انواع لام‌های قارچی

■ انواع محیط‌های کشت

■ تهیه محیط کشت

■ رنگ آمیزی گرم

■ رنگ آمیزی گیمسا

■ رنگ آمیزی اسپور

■ تعیین گروه خونی

■ SLE

■ RF

■ CRP

■ CRF

■ گراویندکس

■ غیره
تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی و انگل شناسی و ایمونولوژی

عنوان

تعداد

دستگاه آب مقطرگیری

1 دستگاه

دستگاه نور

1 دستگاه

دستگاه اتوکلاو 100lit

1 دستگاه

دستگاه اتوکلاو 20lit

1 دستگاه

فلکس کم

1 دستگاه

میکروسکوپ المپیوس

4 دستگاه

میکروسکوپ نیکون

4 دستگاه

استریوسکوپ

5 دستگاه

هات پلیت

4 دستگاه

سانتریفوژ 16 پد

1 دستگاه

انکوباتور

2 دستگاه

ویدیو پروژکتور

1 دستگاه

ترازو 1/0 درصد

1 دستگاه

LCD  "40

1 دستگاه

سپلر

4 عدد

دستگاه کامپیوتر

1 دستگاه