آزمایشگاه تشریح

تعداد بازدید:۲۲۹۶


مسئول آزمایشگاه حنان نظایر کار‌شناس ارشد مدیریت آموزشی
آموزش آناتومی بدن انسان دردروس پایه دانشجویان پرستاری و مامایی و و دروس اختصاصی مامایی


در آزمایشگاه تشریح دانشجویان پرستاری و مامایی سرفصل‌های درس آناتومی عملی عمومی و تخصصی را فرا گرفته و با مولاژهای مربوط به قسمت‌های مختلف بدن انسان آشنا می‌شوند. برخی تجهیزات و مولاژ‌های موجود در آزمایشگاه شامل مولاژهای نیم تنه، سر و گردن، ستون مهره‌ها، قلب، اسکلت کامل و نمایش جایگاه‌های اتصال عضلات، لگن زن و مرد، مغز در انواع مختلف و نورو آناتومیک، فک و دندان و غیره می‌باشند.

 


سرفصل آزمایشات عبارتند از:

اندام فوقانی (استخوان، عضلات، عروق، اعصاب، مفاصل)

■ اندام تحتانی (استخوان، عضلات، عروق، اعصاب، مفاصل)

■ استخوان سر و صورت

■ ستون مهره‌ها

■ عضلات گردن

■ دستگاه شنوایی

■ دستگاه بینایی

■ مغز

■ دستگاه تناسلی زن (لگن، دیافراگم لگنی)

■ دستگاه قلبی عروقی

■ دستگاه عصبی

■ احشاء داخلی            تجهیزات آزمایشگاهی تشریح

مولوژ قلب بزرگ و کوچک

مولوژ مغز

مولوژ معده

مولوژ پانکراس

مولوژ تقسیم تخم

مولوژ بافت ها و لایه های پوست

مولوژ بافت ها و لایه های پوست

مولوژ اعصاب – عروق – گوارش (جدا از هم هستند)

جمجمه سرو و صورت و مندیبل

استخوانهای دنده – مهره – دست و پا

مولوژ کتف کلاویکول   لگن استخوانی کامل و نیم لگن

مانکن کلی عضلات بدن

مانکن نیم تنه با احشای داخلی

مولاژ مقطع ساژیتال از لگن زنان و مردانه

مولاژ جنجره

مولاژ چشم

مولاژ گوش

مولاژ سرو ریشه گردن با برش ساژیتال