درباره دانشکده

تعداد بازدید:۲۷۷۳

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که اولین دانشکده مصوب دانشگاه می باشد، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۱ در رشته کارشناسی پرستاری و از سال ۱۳۷۲ در رشته کاردانی مامایی آغاز نمود و از سال ۱۳۸۶ فعالیت در مقطع کارشناسی مامایی و از مهرماه سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی را هم به سوابق خود افزود. در حال حاضر در این دانشکده در حدود ۷۰۰ دانشجو در رشته های کارشناسی پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل هستند و تا کنون تعداد بیش از ۲۳۰۰ نفر در رشته های پرستاری و مامایی فارغ التحصیل داشته است.

دانشکده پرستاری و مامایی با دارا بودن بیش از ۱۵ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۰۰ مدرس حق التدریس گام های مؤثری در امر آموزش و پژوهش دانشجویان برداشته است.