رسالت مرکز EDO

تعداد بازدید:۱۱۸۴

 

رسالت و اهداف

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده:

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در 3 حیطه برنامه‌ریزی، ارزشیابی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت ‌علمی فعالیت دارد. رسالت دفتر ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره‌های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف آموزش و تربیت دانش‌آموختگانی کارآمد، شایسته و متعهد برای ارائه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه می باشد.

در راستای این مهم، واحد EDO دانشکده شروع به فعالیت نموده است.حیطه‌های عملکرد مرکز:

-         توانمندسازی و ارتقاءاعضاءهیئت‌علمی

-         برنامه‌ریزی آموزشی

-         نظارت و ارزشیابی آموزشی

-         پژوهش در آموزش

* * * * *

هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت‌علمی در فعالیت‌های محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای موارد زیر می باشد.:

1.   تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی.

2.   زمینه‌سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه‌های آموزشی.

3.   افزایش کیفیت ارزشیابی‌های آموزشی.

4.   بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی،برنامه‌ریزی‌های آموزشی،آموزش اساتید.

5.   ایجاد مجموعه سازمان‌یافته‌ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب‌تر کمک نمایند.

6.   همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به‌عنوان مکمل اجتناب‌ناپذیر تدریس.