اهداف EDO

تعداد بازدید:۱۱۹۷

 

اهداف مد نظر :

فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده بر اساس سیاست های کلی دانشکده و هدف کلی ارتقاء امر مهم آموزش و بالا بردن سطح علم دانشجویان و دانش آموختگان برنامه ریزی و اجرا می گردد.

توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاددهی یادگیری در قالب برنامه ریزی کارگاه ها، ژورنال کلابها، مشاوره های فردی، باز آموزیهای عملی

معرفی اعضای محترم هیات علمی با توجه به نیازهای آموزشی آنها برای شرکت در برنامه های توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش سایر دانشگاه ها

بهبود و بازنگری برنامه های آموزشی

مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه‌های آموزشی برای راه اندازی رشته‌های جدید در دانشکده

نیازسنجی آموزشی و تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی در سطح دانشکده

تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ( طرح دوره “course plan ” ، طرح درس” Lesson Plan ” و راهنمای مطالعاتی” Study guide” درکلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام گروه های آموزشی)

نظارت بر کمیت وکیفیت طرحهای درسی بارگزاری شده در گروههای آموزشی تاکید بر مطالب نو و ارائه بازخورد برنامه‌ریزى شده

پیگیری تنظیم، تدوین و انطباق برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشکده و وظایف (task) آینده دانشجویان

مشارکت توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در مهارتهای بالینی و مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای شیوه های نوین آموزشی( ……, Skill Lab )

تشویق و ترغیب و ارائه مشاوره به گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری همچون بکارگیری شیوه های نوین تدریس، ارزشیابی و انجام طرح های پژوهش در آموزش

تعیین نیازسنجی اولویت های پژوهش در آموزش و تهیه و تنظیم دوره ای فهرست آنها

هدایت پژوهش های دانشجویی در راستای سیاست های ارتقاء سلامت جامعه و تحول در آموزش 

پیگیری روند تصویب طرح های پژوهش در آموزش اعضاء هیات علمی و ارائه بازخورد به ایشان

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوریهای نوین یادگیری- مهارت های ارتباطی- نیاز سنجی آموزشی و . . .)

انجام ارزشیابی ، ارزشیابی دانشجو از استاد( دروس تئوری و عملی)، همکار از همکار، ارزشیابی مدیر گروه از استاد ، معاون آموزشی از همکار و ارائه بازخورد.

توسعه روش های نوین سنجش و ارزشیابی و ارائه مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این مورد و برگزاری کارگاه های مرتبط (OSCE، DOPS، Minicex و ارزشیابی ۳۶۰ درجه)

انجام اقدامات لازم براساس درخواست معاونت آموزشی دانشکده برای معرفی اساتید و پژوهشگران نمونه( شامل جمع آوری و اخذ اطلاعات و مدارک مقتضی از منابع مربوط، بررسی، تعیین امتیازات و تهیه گزارش مطابق آیین نامه و مقررات).

مشاوره، مشارکت و همکاری با اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و گروه های آموزشی جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مطهری و چگونگی تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره آموزشی شهید مطهری

حضور فعال دانشکده در جشنواره کشوری شهید مطهری و ارائه دستاوردهای دانشکده به جامعه دانشگاهی کشور در قالب برپائی غرفه در جشنواره

تجزیه و تحلیل کمی سوالات چهار گزینه ای با استفاده از نرم افزار تحلیل آزمون

ارائه بازخورد به اعضای هیئت علمی درخصوص تحلیل آزمون های مربوطه ایشان بطور محرمانه و درخواست از ایشان برای خود ارزشیابی بر اساس شاخص هایی که به آنان ارائه خواهد شد.

شناسایی استعدادها و عملکردهای درخشان و طبقه بندی آن به شیوه عملی از بین دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس دستورالعملهای مربوطه

معرفی دانشجویان برتر جهت شرکت در المپیادهای علمی

استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشجویان مستعد در پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی دانشکده

هدایت دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی مختلف بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری در زمینه های تدوین طرح درس، روش های نوین تدریس، انجام ارزشیابی، ارزیابی آزمون، طرح های تحقیقاتی با موضوعات نوآورانه و بدیع، استعداد های درخشان و تهیه محتوای پمفلت در این زمینه ها

گردآوری منابع و رفرانس‌‌های معتبر آموزشی به عنوان پشتوانه مطالعاتی در مجموعه کتابخانه

همکاری در تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی

برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزشی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد

ارائه اخبار مربوط به فعالیت های دفتر به روابط عمومی معاونت جهت درج در سایت معاونت آموزشی و بروز رسانی آن

ارائه گزارش فعالیت های دفتر توسعه به معاونت آموزشی دانشکده

تهیه گزارش عملکرد دوره ای و کامل در برگیرنده تمام وظایف برای ارائه به مراجع ذیربط