کمیته مشورت دانشجویی

تعداد بازدید:۱۲۳۴

آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

  

مقدمه :

با توجه به اینکه دانشجویان محور اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از نظران آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است؛ لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم, به موجب این آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی برعهده دارند؛ ایجاد می شوند.

هدف :

 1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده ها ی نوآورانه آموزشی دانشجویان
 2. بسترسازی تعامل وتبادل تجارب وفعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی

ماده 1: شرح وظایف

 • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
 • انتقال مشکلات, انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛درمان و آموزش پزشکی
 • بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
 • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
 • بستر سازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی

ماده 2: ترکیب کمیته مشورتی دانشجویی:

کمیته مشورتی دانشجویی متشکل است از:

 • رئیس کمیته: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
 • دبیر کمیته: یکی از اعضای دانشجویی کمیته به انتخاب اعضای کمیته
 • اعضای دانشجویی : نمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده های موجود در دانشگاه به انتخاب رئیس دانشکده ها
 • مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

تبصره 1:از هر دانشکده حداقل یک نفر و ازدانشکده پزشکی دونفر (یک نفر از دانشجویان پایه و یک نفر از علوم بالینی) به انتخاب رئیس دانشکده مربوطه عضوخواهند شد. (کمیته حداکثر 15 عضو دانشجویی می تواند داشته باشد.)

تبصره 2: مدیر EDOدانشکده در صورت لزوم و با نظر رئیس کمیته در جلسات شرکت می نماید.

ماده 3: شرایط عضویت دانشجویان در کمیته مشورتی

 • علاقه مندی به مسائل آموزشی(سابقه همکاری با EDO,EDCو همکاری در طرح های پژوهش در آموزش و ...... )
 • داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش
 • داشتن معدل کل بالای 15
 • پایبنذی به رعایت اخلاق حرفه ای

ماده 4: نحوه انتخاب اعضای دانشجویی

رئیس هر دانشکده در آغاز تحصیلی؛ دانشجویان واجد شرایط مندرج در ماده 3 را بر اساس CVو مستنتدات مربوطه انتخاب و به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه معرفی می نماید.

ماده 5 : نحوه تعامل اعضای دانشجویی با سایر دانشجویان

اعضای منتخب دانشجویی دانشکده های موظف هستند, نظرات و پیشنهادات دانشجویان دانشکده مربوطه را در خصوص مسائل آموزشی اخذ و به کمیته مشورتی دانشجویی ارائه نمایند.

ماده 6: تواتر و تصمیمات کمیته

رئیس کمیته موظف است در هرترم حداقل دو بار جلسه را با حضور اعضا تشکیل نماید و تصمیمات مرتبط به دانشگاه و یا دانشکده و آنهایی را که نیاز به در طرح در سطح وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی را دارد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت ارائه نماید.

ماده 7: نحوه بهره گیری از تصمیمات جلسات کمیته

شورای آموزشی دانشگاهها و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت از نظرات و پیشنهادات مفید و کاربردی دانشجویان که از طریق کمیته مشورتی دانشجویی دریافت می نمایند؛ استقبال و تصمیمات مقتضی را جهت عملیاتی نمودن آنها اتخاذ می نمایند.

ماده 8:

این آئین نامه دارای 8 ماده و 2 تبصره است و پس از ازابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین تمامی آئین نامه های مربوطه خواهد شد.

اهم ایده های دریافت شده

1- بهبود وضعیت آموزشی دوره کارآموزی بخش جراحی عمومی

 •  تفکیک گزارش های صبحگاهی برای کارآموزان ودستیاران
 •  واگذاری مسئولیت برگزاری راندهای آموزشی به دستیاران

2- ارتقاء آموزش زبان انگلیسی دانشگاه

 • برگزاری آزمون های تعیین سطح مستقل از نتایج آزمون سراسری کنکور
 • واگذاری قسمتی یا تمام آموزش زبان تخصصی هررشته به متخصصین همان رشته
 • انسجام بیشتر کلاسهای زبان پیش دانشگاهی با هدف معادل سازی سطح زبان افراد

3- بهبود برنامه ریزی کلاسها وامتحانات با تشکیل کانون دانش آموختگان وبستر سازی کلاسهای ترم تابستانی

4- ارتقای وضعیت آموزش معارف اسلامی